vaacu decTurpinot 28. novembrī aizsākto starptautisko vācu valodas diploma eksāmena kārtošanu, 13. un 14. decembri četri mūsu ģimnāzijas 12. klases audzēkņi aizvadīja īsti vāciskā gaisotnē. Elīna Zelča, Agnija Cirpone, Jānis Kokarevičs un Renārs Kokorevičs kārtoja mutisko daļu, kurā bija divi uzdevumi.

Skolēniem vajadzēja 20 minūšu laikā sagatavot 4 minūšu garu runu par saņemto tēmu un pēc tās norunāšanas bija jāatbild uz komisijas jautājumiem. Tēmas bija ļoti daudzveidīgas. Piemēram, par vardarbību masu informācijas līdzekļos, par sociālo ieguldījumu, par diētu un uzturu utt. Gatavojoties šim starptautiskajam pārbaudījumam, katram dalībniekam vajadzēja sagatavot pētniecisku darbu par savu izvēlēto tēmu. 13. decembrī tā bija jāprezentē, 5 minūtes stāstot un rādot, un pēc tam diskutējot ar komisiju par problēmām. Skolēna mutiskās atbildes garums šādā eksāmenā ir 20 minūtes.

Komisijas locekļus sajūsmināja visu skolēnu pētnieciskie darbi. To tēmas bija interesantas. Agnija runāja un rādīja prezentāciju par dzelzceļa nākotni Latvijā un Vācijā, Jānis par digitālo dizainu, Renārs par sportu kā veselīga dzīvesveida pamatu un Elīna par tautas tradīciju lomu mūsdienās. Minētos audzēkņus eksaminēja vācu valodas skolotāja Anita, taču viņiem arī nācās atbildēt uz komisijas priekšsēdētāja Dirka Šteiera (vācu valodas konsultanta Latvijā) jautājumiem. Komisijas locekle Barbara Hondl (Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas vācu valodas skolotāja) priecājās par visu skolēnu atbildēm un noslēgumā piebilda, ka viņi visi var studēt vācu valodā runājošajās zemēs un ka ar tik bagātu vārdu krājumu problēmu nekad nebūs. Paldies visiem maniem audzēkņiem par ieguldīto darbu un tam veltīto laiku, gatavojoties šim eksāmenam!

14. decembrī starptautiskā eksāmena rakstisko daļu mūsu skolā veica Agnija Cirpone. Skolotāja Barbara Hondl par visām eksāmena daļām teica: “Das ist eine anspruchsvolle Prüfung.” (Tas ir augsta līmeņa pārbaudījums.) Esejas tēma šoreiz bija “Die ökologische Landwirtschaft“ (Ekoloģiskā lauksaimniecība).

  • foto001
  • foto002
  • foto003

Galīgie rezultāti būs zināmi janvāra beigās vai februāra sākumā, jo lasīšanas, klausīšanās un rakstiskā daļa tiek labota Vācijā.

Lai patīkams visiem skolēniem ir Ziemassvētku gaidīšanas laiks! Lai jauka atpūta brīvdienās! Lai raženi sokas darbi Jaunajā – 2018. gadā!

Vācu valodas skolotāja Anita Putna