Jaukas Lieldienu svētku dienas!!!

lieldienas apsveikums1

Gulbenes sākumskola un Gulbenes novada valsts ģimnāzija aicina ikvienu skolas vecuma bērnu (1. - 12. klase) no 2019. gada 1. septembra teikt: "Es esmu ģimnāzists!" Gaidām visus darboties un izzināt gribošos. Šī ir vieta un īstais laiks Tavai izaugsmei!

skoleniem

tilts small4. aprīlī, pateicoties skolotājas S. Sniķes piedāvājumam, mēs, 8.b klases skolēni, devāmies uz informatīvi interaktīvo centru “Dzelzceļš un tvaiks”.

kimija small4. klases stundu sarakstā nebūtu iespējams ieraudzīt mācību priekšmetu “Ķīmija”, jo šāda priekšmeta apguve paredzēta tikai 8. klasē.

ekskursijaLU smallSaulainajā 5. aprīļa dienā ķīmijas pulciņa un dabaszinību skoliņas jaunieši, projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (8.3.2.2/16/1/001) ietvaros, devās mācību ekskursijā uz LU Botānisko dārzu un Dabaszinību māju.