agneta 2016Pirmā dzejas grāmata – tas noteikti ir kas īpašs. Vēl jo vairāk, ja rindu autorei vēl tikai astoņpadsmit. Par ko runa? Par ģimnāzijas 12.a klases skolnieci, nu jau gandrīz absolventi, Agnetu Švarci – Švampāni. 22. maija svētdienā Lejasciema kultūras namā ģimenes, draugu, radu un ciema ļaužu klātbūtnē notika Agnetas pirmā dzejas krājuma “Domās tīrs un nesapīts…” atvēršanas svētki.

er mob

Piektā Erasmus+ projekta “Young Europeans on the Edge of Europe” mobilitāte notika no 7. līdz 14. maijam, 2016. gadā Hammerfest videregaende skole, Hammerfestā, Norvēģijā. No ģimnāzijas turp devāmies  deviņu cilvēku grupa: Alise Elīza Maļinovska, Egita Garā, Evelīna Ilva, Katrīna Dundure, Krista Bērziņa, Dace Medne, Bruno Krēsliņš un skolotājas – Akesandra Birkova un Ināra Ločmale.

matesdiena2016

Maija pirmajā pusē visu citu svētku vidū ģimenei un tās pavarda sargātājai mātei veltītie - Mātes diena un Starptautiskā ģimenes diena. Godinot ģimeni un rosinot savu audzēkņu vecākus aizdomāties par tās lielo nozīmi ikdienā, attiecībās un dzīvē, ģimnāzijas kolektīvs 17. maija novakarē aicināja vecākus uz muzikālu kopā būšanas brīdi ģimnāzijas zālē.

10. maijā ģimnāzijas skolēni devās mācību ekskursijā. Varētu teikt, ka tā bija ekskursija “Savējiem” – mācību priekšmetu olimpiāžu un pētniecisko darbu konkursu laureātiem, labākajiem skolas sportistiem. Tā kā maijā svinam Latvijas Neatkarības atjaunošanas dienu, ekskursijas mērķis bija akcentēt Latvijas valstiskuma veidošanās procesu, apmeklējot objektus, kuri spilgti to iezīmē.

mazagilde 201612. maijā Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecība ielūdza mūsu skolas 12. a klases skolēnus Mārtiņu Ručevski, Elviju Vanagu un vācu valodas skolotāju Anitu Putnu piedalīties svinīgajā ceremonijā, kas bija veltīta Starptautisko vācu valodas II līmeņa diplomu pasniegšanai. Kopā ar mums pasākumā piedalījās abu diplomandu klases audzinātāja Ingrīda Zelča. Diplomu pasniegšanas ceremoniju vadīja Anete Rihtere-Jūdta - vācu valodas konsultante Latvijā - un Gunārs Tomass - Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas direktores vietnieks.

  • 27.08.2016. Skolas salidojums. Gulbenes novada valsts ģimnāzijai 21!