Karlis Karolis(Par vienu no ģimnāzijas absolventiem – Kārli Karoli)

Tikko ar masu mediju starpniecību uzzinājām, ka Kārlis Karolis, ģimnāzijas 10. izlaiduma absolvents (2005.g.), kopš 20. marta kļuvis par SEB bankas inovāciju vadītāju. Cilvēkam trīsdesmit gadu vecumā tas ir krietns kāpiens pa karjeras kāpnēm. Atbildīgs amats nopietnā bankā

27. marta rīts sākās ar kārtējo skolas sanāksmi. Tā ir laba iespēja katram uzzināt par tām aktivitātēm, kurās ārpus mācību stundām iesaistās ģimnāzijas audzēkņi. Trūka vienīgi divpadsmito, jo viņiem pēc svešvalodu centralizētā eksāmena nokārtošanas šī ir brīvdienu nedēļa.

Kā jau minēts ģimnāzijas mājas lapas 10. marta rakstā par DSD I eksāmena mutisko daļu, kura norisināsies Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā, tad 24. marta saulainajā, bet dzestrajā rītā mūsu skolas trīs skolēni: Kārlis Bošs (9. kl.), Krista Misiņa (10.a kl.) un Klaids Aumeisters (10.a kl.) kopā ar skolotāju Anitu Putnu devās uz šo pilsētu un minēto mācību iestādi. Pie ieejas skolā mūs sagaidīja vācu valodas skolotāja Olita Nīmante, kura skolēniem parādīja savu mācību kabinetu un atļāva tajā uzturēties līdz atbildes sākumam.

vide2017 small

21.03. skolas zālē notika pasākums “Šodiena rītdienai” par vides resursu taupīšanu un atkritumu apsaimniekošanu. Pasākumā bija iespēja piedalīties novada skolu 7.-8. klašu skolēnu grupām un skolēnu vecākiem.

13. 03.
Gulbenes Kultūras centrā notika RPIVA un Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas rīkotā zinātniski lietišķā konference “Kompetencēs balstīts mācību saturs un tā praktiskais pielietojums mācību procesā”. No mūsu skolas konferencē piedalījās skolotāji Anita Putna, Maija Skopāne, Aiga Vagule, Ligita Zitāne.